Wat is ISO?

ISO certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie in staat is processen, producten en diensten continu te evalueren en te verbeteren. ... Deze norm stelt eisen aan de certificatie instellingen om op een deskundige, onafhankelijke en onpartijdige wijze de bedrijven en organisaties te controleren.

Bekijk document

Wat is GDPR?

De GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel aan regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. ... Het doel van de GDPR is om een veel betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen, bij de verwerking van hun gegevens.